Kancelaria

Kancelaria Notarialna, prowadzona w formie spółki cywilnej przez Notariuszy Bożenę Górską-Wolnik i Małgorzatę Mateja-Jankowską, świadczy kompleksowe usługi notarialne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Siedziba Kancelarii znajduje się w Katowicach.

 

Kancelaria zajmuje się profesjonalną obsługą w zakresie dokonywania czynności notarialnych, w tym sporządzania aktów notarialnych (umów developerskich, umów spółek, protokołów, aktów poświadczenia dziedziczenia, wszelkich umów dotyczących obrotu nieruchomościami). W kanon wartości, które towarzyszą nam w codziennej pracy wpisują się jakość, doświadczenie i gruntowne przygotowanie merytoryczne. W relacjach z Klientami stawiamy na otwartość i miłą atmosferę wzajemnych kontaktów. Nasza Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Katowic.

 

Notariusz Bożena Górska-Wolnik jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Została powołana na stanowisko notariusza w Katowicach przez Ministra Sprawiedliwości w styczniu 1999 r., po odbyciu aplikacji notarialnej zakończonej egzaminem notarialnym. Od tego czasu nieprzerwanie wykonuje zawód notariusza w Katowicach. Notariusz Małgorzata Mateja-Jankowska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego pełniła funkcję asesora notarialnego, a następnie zastępcy notarialnego w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusz Bożenę Górską-Wolnik. Na stanowisko Notariusza powołana została przez Ministra Sprawiedliwości w styczniu 2016 roku.

 

Od dnia 1 marca 2016 r. Notariusze Bożena Górska-Wolnik i Małgorzata Mateja-Jankowska wspólnie prowadzą Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej.

 

Zapraszamy.

Zakres czynności

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie - notariusz dokonuje następujących czynności:

 

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów,

 

za które pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Opłaty

Wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do tak obliczonego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %.


Ponadto od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego notariusz jako płatnik pobiera należne podatki i opłaty:

 

 

które przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.


W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Przydatne linki

Księgi Wieczyste - Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Krajowy Rejestr Sądowy: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/

Apostille - poświadczanie dokumentów: http://www.msz.gov.pl/Apostille,-,poswiadczanie,dokumentow,1796.html

Nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji: http://www.msw.gov.pl/portal/pl/88/260/Nabywanie_nieruchomosci.html

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Krajowa Rada Notarialna: http://www.krn.org.pl/

Izba Notarialna w Katowicach: http://www.notariat.net.pl

Kontakt

Kancelaria Notarialna S.C. Bożena Górska-Wolnik Małgorzata Mateja-Jankowska Notariusze

 

ul. Gliwicka 6/4

40-079 Katowice

 

tel.: 032 608 49 96

kom. 516 762 838

fax: 032 608 49 97

e-mail: bozenagorska@rejent.pl

notariusze.gliwicka@gmail.com

 

Godziny otwarcia:

Pn-Wt.: 9.00-16.00

Śr.: 9.00-16.30

Cz-Pt.: 9.00-16.00

 

Istnieje możliwości indywidualnego ustalenia terminu dokonania czynności notarialnej również poza godzinami urzędowania Kancelarii